WERKWIJZE

Leiderschap – Creativiteit- Reflectie

Het leven brengt iedereen iets anders. Voor veel mensen bestaat het leven uit relaties met naasten, werk, gezin, vrije tijdsbesteding, een thuis. Hoe we ook zijn opgegroeid, welke opleidingen we hebben gevolgd, welke banen en functies we vervullen. Ieder mens heeft met deze aspecten van het leven te maken. Bij de een zijn er al veel basiszaken geregeld en bij een ander is dat een levenslange weg. We hebben in ons leven weinig invloed op waar we geboren worden, hoe we opgroeien, welke grote gebeurtenissen we meemaken. We hebben wel invloed op hoe we ermee omgaan. Dat vraagt om leiderschap. Zelfleiderschap.

(Zelf) Leiderschap, creativiteit, reflectie en stilte toelaten in je leven, zet aan tot beweging en vernieuwing. Of zelfs transformatie. Het zijn krachtige bronnen die van grote waarde zijn als je op zoek wilt gaan naar een nieuwe vorm, als je voelt dat het anders mag en kan.  

De drie pijlers zijn bij uitstek manieren om zelfbewustzijn te vergroten en inzicht te krijgen in jezelf, je handelen en gedrag. Het biedt ruimte om te oefenen met nieuwe inzichten, gedrag, gedachten en gevoel.

Creativiteit is een bron van eindeloze mogelijkheden. Het biedt inspiratie, ontroering, reflectie, confrontatie, verzachting, troost en vernieuwing. Juist in onze samenleving, in deze tijd, met veel snelheid, vluchtige gesproken woorden en druk zijn.

Reflectie, stilte en vertraging helpen om op een andere manier naar onszelf te kijken. Zo komen wensen, dromen, verlangens in beeld. Reflectie gaat over het kunnen beschouwen, observeren, analyseren en betekenis kunnen geven aan gebeurtenissen in je leven.

Leiderschap is essentieel. Je oefent hiermee invloed uit op wat je wilt bereiken. En hoe beter je jezelf kent, hoe beter jouw leiderschap zal zijn. Ken u zelve!

Blaas het vuur aan in jouw hart
Haal weg, wat je verward
Laat jouw leven een vuurplaats zijn
Vuur maakt rein
Leer de stem te verstaan
Zodat je op weg kan gaan

Carien Borst